Sprawdź wysokość składki na ZUS

Składki na ZUS corocznie ulegają zmianie, ponieważ zależą od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Dokładne i wiarygodne informacje na ten temat znajdziemy przede wszystkim na stronie internetowej ZUS-u.

Konsekwencje niepłacenia składek

Składka na ZUS to obowiązek wszystkich przedsiębiorców – zarówno tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i zatrudniających pracowników. Nieopłacanie składek może przynieść przykre konsekwencje – zwłaszcza finansowe. Mogą to być przede wszystkim odsetki karne oraz utrata świadczeń. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą też liczyć na różnego rodzaju ulgi. Wartym uwagi rozwiązaniem, które funkcjonuje od niedawna jest tak zwany Mały ZUS Plus – ulga ta pozwala przedsiębiorcom płacić składkę, która wyliczana jest na podstawie dochodu z minionego roku. Nie jest to jednak propozycja, z której może skorzystać każdy, a jedynie te firmy, których dochody były nie wyższe niż 120 tys. zł. Oznacza to tyle, że w 2021 roku obowiązywały ich składki ZUS z 2020 roku.

Obowiązkowe ubezpieczenia

Ubezpieczenie społeczne jest w naszym kraju obowiązkowe. Dzięki temu systemowi możliwe jest utrzymanie ubezpieczonych, jak również ich bliskich, w przypadku trwałej niezdolności do pracy. Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń społecznych – prócz emerytalnych i rentowych są jeszcze wypadkowe i chorobowe. Osobom pracującym na etacie ubezpieczenie opłaca pracodawca, ale pracujący na własny rachunek muszą się z tego obowiązku wywiązywać samodzielnie. Stawkę ubezpieczenia wylicza się corocznie, a podstawą do jej ustalenia jest 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę w danym roku. Informacje o tych prognozach podaje Główny Urząd Statystyczny. Do innych obowiązkowych ubezpieczeń zalicza się także OC, które dotyczy właścicieli samochodów. Także rolnicy są zobowiązani do ubezpieczania budynków w swoich gospodarstwach. Wykupienie polisy ubezpieczeniowej może być koniecznością także podczas zakupu nieruchomości na kredyt.

2 lata ago