Ubezpieczenie a emeryt

Polisy na życie zawsze określają zakres wiekowy osób, które są uprawnione do pomocy. Dolna granica zawsze określa pełnoletność, natomiast górna granica jest uzależniona od danego ubezpieczyciela i polisy. W wielu przypadkach widać, że polisa wygasa, gdy właściciel polisy osiągnie 60 czy 70 lat. Czy w późniejszym wieku emeryt nie ma już szans na odpowiednią ochronę?

Czy emeryt jest ubezpieczony od wypadku?

Biorąc pod uwagę warunki polis oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, okazuje się, że dla emerytów najlepszą opcją jest wykup ubezpieczenia bezterminowego. Do takiej polisy mogą zapisać się nawet osoby, które ukończyły 85 czy 90 lat. W ten sposób emeryt w podeszłym wieku zapewnia sobie odpowiednią ochronę finansową. Co więcej, umowa bezterminowa wiąże się z bardzo elastycznym formularzem, który umożliwi wpisanie współmałżonka. 

Oczywiście wiąże się takie rozwiązanie z wyższymi składkami ze względu na większe ryzyko chorób. Taka polisa może występować również w formie zasiłku pogrzebowego. W praktyce taka polisa to również zabezpieczenie rodziny osoby zmarłej, ponieważ to rodzina dostaje środki finansowe na organizację pochówku czy przyjęcia pożegnalnego.

Dlaczego warto, aby emeryt miał ubezpieczenie na życie?

Wyżej odpowiedzieliśmy na pytanie: czy emeryt jest ubezpieczony od wypadku. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje ciekawe propozycje dla emerytów, a także rodzin. Ciekawym zaskoczeniem jest to, że wcale emeryt nie musi wypełniać ankiety medycznej, aby ubezpieczyciel określił stan zdrowia. To tak naprawdę senior, patrząc na różne warianty, decyduje się na konkretny program. Emeryt, decydując się na polisę na życie, może liczyć w przypadku wypadku na pomoc w wysokości nawet 300 tys. zł. Jak wiadomo, każdy uszczerbek w wieku 80 czy 90 lat jest zagrożeniem życia, Z tego względu wykupienie polisy będzie najlepszym zabezpieczeniem. Wiele emerytów decyduje się także na ubezpieczenie posagowe, aby pomóc finansowo po śmierci swoim wnukom czy dzieciom.

2 lata ago