Kto jest rezydentem podatkowym w Polsce i co to dokładnie oznacza w praktyce?

Dla wielu z nas prawo podatkowe to czarna magia, więc nic dziwnego, że jak pojawia się temat rezydenta podatkowego w Polsce, to wielu z nas nie, kto nim jest i co to dokładnie oznacza. Ty również masz problemy z określeniem pojęcia rezydenta podatkowego w Polsce? Chciałbyś uzupełnić swoją wiedzę? W takim razie zachęcamy Cię do zapoznania się z treścią poniższego tekstu! To właśnie z niego dowiesz się, kto może być rezydentem podatkowym w naszym kraju i jak to wszystko przekłada się na praktykę, czy rozliczenie podatków. 

Kto może być rezydentem podatkowym w Polsce?

Według ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych rezydentem podatkowy w Polsce będzie osoba, która posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Jako centrum interesów osobistych można uznać miejsce, z którym podatnik posiada ścisłe powiązania osobiste. Może to być występowanie więzi rodzinnych, podejmowanie aktywności społecznej, kulturalnej, czy nawet politycznej. Rezydent podatkowy w Polsce najczęściej określany jest jednak na podstawie więzi rodzinnych, a więc pod uwagę brane jest posiadanie w Polsce współmałżonka, partnera bądź małoletnich dzieci. 

Jeśli chodzi o centrum interesów gospodarczych, to są to miejsca, z którymi dana osoba jest powiązana pod względem ekonomicznym. Mowa tutaj przede wszystkim o miejscu wykonywania działalności zarobkowej, czy miejscu, które jest głównym źródłem dochodów podatnika. Rezydent podatkowy w Polsce w tym przypadku może mieć tutaj różnego typu inwestycje, majątek nieruchomy, czy ruchomy. 

Do tego dochodzą też zobowiązania finansowe, konto bankowe, czy miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem itd. Równie ważne jest to, jak długo dana osoba przebywa na terenie Polski. Jeśli czas pobytu jest dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym, to dana osoba zostanie uznana za rezydenta podatkowego Polski.

Rezydent podatkowy Polski – co to oznacza w praktyce? 

Podatnicy, którzy rozliczają się w Norwegii, mogą skorzystać z wielu różnych ulg, czy odliczeń. Przede wszystkim mowa tutaj status pendler, czyli uldze, która przysługuje zagranicznym pracownikom podróżującym pomiędzy swoim krajem, a Norwegią. Rezydent podatkowy w Polsce 

może także liczyć na odpis odsetek od kredytów, czy korzyści wynikających z rozliczenia dla osób dojeżdżających, które nie posiadają prawa do odpisów pendler. Oczywiście to dopiero początek, ponieważ posiadanie statusu rezydenta podatkowego Polski daje o wiele więcej przywilejów i warto się zapoznać z nimi wszystkimi, zanim przyjdzie czas na coroczne rozliczenia. 

 

1 rok ago