Rodzaj umowy ma znaczenie

Staranie się o zatrudnienie to będzie oczywiście obowiązek każdego dorosłego człowieka, który chce zarabiać na swoje utrzymanie. Jednocześnie jednak pamiętajmy o tym, że będziemy mieli dostęp do bardzo różnych form zawarcia umowy, na podstawie której świadczona może być praca. Okazuje się też, że niekoniecznie zawsze będzie nam proponowana umowa o pracę i wciąż bardzo popularną formą będzie umowa zlecenie, która w 2022 roku również obowiązuje. Pomimo więc bardzo różnych zapowiedzi, które płynęły ze strony różnych środowisk politycznych z prawej i z lewej strony, wciąż tego typu formy zawierania umowy są jak najbardziej legalne. Jest to, więc typ umowy cywilnoprawnej, która na przełomie ostatnich lat jest jedną z najczęściej wykorzystywanych. Jest to o tyle wygodna forma, że doskonale będzie się sprawdzać w przypadku tak zwanych wolnych strzelców. Pracownik nie ma więc tutaj wyznaczonych codziennych obowiązków, które musi wykonywać, ale chodzi o zrealizowanie pewnego zadania. W efekcie zleceniobiorca jest zobowiązany do zrealizowania konkretnej czynności prawnej, która została mu powierzona. Nie ma tutaj jednak obowiązku, aby praca ta skończyła się konkretnym rezultatem. Poza tym tego typu umowy gwarantują nam bardzo swobodne określenie lokalizacji, a także czasu i metod wykonania pracy.

Kto najczęściej stosuje umowę zlecenie?

Są też, jak się okazuje, pewne konkretne zawody, które będą szczególnie często koncentrowały się właśnie na takiej formie umowy. Jeżeli więc brana jest pod uwagę umowa zlecenie2022 roku, to doskonale będzie się sprawdzać w przypadku architektów, ale także fachowców działających w reklamie lub we wszystkich innych zawodach, które mogą być wykonywane na przykład zdalnie i są określane jako tak zwane zawody wolne. Oczywiście bardzo często pracodawcy, którzy na przykład muszą ponosić coraz większe koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy, też starają się przechodzić na umowę zlecenie i jest to, jak się okazuje możliwe do zrealizowania, ale zawsze kwestie te są analizowane przez doświadczonych prawników.

1 rok ago