Jak zostać logopedą?

Logopedia – studia podyplomowe

Jak zostać logopedą? Uczelnie wyższe w dużych miastach oferują wszystkim zainteresowanym studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością logopedyczną, studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna, studia na kierunku logopedia z audiologią lub studia podyplomowe z logopedii. Trwają one zazwyczaj cztery semestry, a zajęcia odbywają się w weekendy. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych wyników z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

Logopedia – opis dyscypliny

Logopedia jest nauką, która zajmuje się kształtowaniem odpowiedniej mowy w okresie rozwoju dziecka oraz w późniejszym czasie, kiedy się ją doskonali. Logopedia w swoich założeniach ma także za zadanie usuwać różnego rodzaju wady oraz zaburzenia mowy. Ponadto ma nauczać mowy w wyniku jej utraty lub braku. Dowiedz się więcej na http://uniterra.pl/oferta-2/studia-podyplomowe-kwalifikacyjne-2/lista-kierunkow/logopedia/.

6 lat ago