Jakie wypadki mogą zdarzyć się w pracy?

Nawet najmniejsza kontuzja w miejscu pracy musi być traktowana poważnie. Nie może jej lekceważyć ani pracownik, ani pracodawca. Warto sprawdzić na jakie wypadki pracownik jest narażony w miejscu pracy.

Można wyróżnić kilka rodzajów wypadków, które mogą zdarzyć się w miejscu pracy. O wypadku ciężkim mówimy wtedy, gdy doszło do bardzo poważnego uszkodzenia zdrowia, na przykład utraty wzroku, zeszpecenia czy trwałej choroby. Wypadkiem zbiorowym jest sytuacja, w której ranne są co najmniej dwie osoby. W miejscu pracy może wydarzyć się również wypadek śmiertelny i zdecydowanie jest on najpoważniejszy.

Najlepszym sposobem na to, aby zapobiegać groźnym sytuacjom w pracy jest ostrożność, rozwaga i stosowanie się do zasad BHP. Jeżeli jednak dojdzie do wypadku, od razu należy całą sprawę zgłosić przełożonemu. Każdy świadek wypadku musi złożyć pisemną relację z tego, co widział. Pozwoli to ustalić fakty i zbadać, jak doszło do zaistniałej sytuacji. Obowiązkiem pracodawcy jest powiadomienie inspektora pracy i prokuratury, jeśli wypadek można zalicza się do ciężkich lub śmiertelnych. Powoływany jest specjalny zespół powypadkowy, którego zadaniem będzie zbadanie całego zdarzenia i sprawdzenie, czy nie doszło do jakichkolwiek uchybień.

Ofierze przysługują określone świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego, pod warunkiem że przyczyną zdarzenia nie było wyłącznie naruszenie przez nią przepisów BHP, oraz że poszkodowany nie przyczynił się do wypadku będąc w stanie nietrzeźwości.

Przed wypadkami w pracy może uchronić nas przede wszystkim ostrożność. Nie ustrzegą nas żadne zabezpieczenia czy zasady BHP, jeżeli po prostu nie będziemy uważali i nie będzie z rozwagą podchodzili do wypełnianych obowiązków zawodowych. Ważne jest więc aby zachowywać się rozsądnie. Dzięki temu na pewno można będzie uzyskać najlepsze efekty z możliwych. Można będzie cieszyć się z tego, że miejsce pracy jest dla nas bezpieczne i nie mamy żadnych problemów zdrowotnych. To przecież jest najważniejsze. Każdy chce być zdrowy i czuć się dobrze, aby właściwie wykonywać obowiązki zawodowe.

4 lata ago

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *