Rynek pracy w 2018 r.

PKB na poziomie 4%, bezrobocie poniżej 6%, płaca minimalna na poziomie 2100 zł, a średnia krajowa za pierwszy kwartał na poziomie 4622,84 zł. Tak pokrótce przedstawia się sytuacja na rynku pracy w drugiej połowie 2018 r. Jak to wszystko wpływa na rynek pracy?

Rynek pracownika

Od wielu lat obserwujemy systematyczny spadek stopy bezrobocia. Mgliście pamiętamy czasy, kiedy sięgało ono 20%. Obecnie jest już jednocyfrowe i eksperci są zgodni co do tego, że ten stan się utrzyma przez najbliższe lata. Jeszcze dekadę temu funkcjonował rynek pracodawcy – to oni mogli przebierać wśród kandydatów i narzucać warunki. W ostatnich latach przechodzimy do rynku pracownika, kiedy to pracodawcy muszą się bardziej postarać, aby zachęcić potencjalnego kandydata do pracy właśnie u nich. Oczywiście najbardziej podatna na takie działanie jest branża informatyczna, jednak zauważalne jest, że ten trend rozlewa się na kolejne.

Czym firmy zachęcają pracowników?

W badaniach nad benefitami pracowniczymi okazuje się, że najbardziej przekonuje kandydatów dofinansowanie urlopów i szkoleń. Niewiele niżej znajduje się prywatna opieka medyczna. Możliwość pracy zdalnej jest również ceniona wśród pracowników, jednak już nie tak bardzo – bardziej cenią sobie ten przywilej pracownicy do 40. roku życia niż starsi. Jak widać, wciąż na szczycie znajdują się te benefity, które pozwalają pracownikowi na realne oszczędności finansowe.

Dlaczego pracownicy się zwalniają?

Badania przeprowadzone w zeszłym roku mówią, że główne powody zmiany pracy to chęć podnoszenia kwalifikacji, większe wynagrodzenie i potrzeba wyższych standardów etycznych. Przekonanie pracowników o tym, w jakim czasie będą poszukiwali nowego zajęcia, również ulega skróceniu – ponad połowa uważa, że będzie to mniej niż 3 miesiące.

Jak widać z powyższych danych, rynek pracownika staje się faktem i pracodawcy muszą włożyć więcej wysiłku w przyciągnięcie nowych pracowników i utrzymanie dotychczasowych, bo ich wymagania i standardy rosną.

5 lat ago